La panera de la tardor !!

La panera dels tresors és un joc d’exploració adequat per a infants entre 6 i 10/12 mesos. Consisteix en oferir una panera als infants, la qual conté diferents tipus d’objectes de
diferents materials.

Aquests objectes pretenen desenvolupar els sentits dels infants i la
descoberta, i així conèixer els diferents atributs dels objectes, com ara el pes, la temperatura,la forma, el color, l’olor, el so, entre d’altres.

Amb la presentació per part nostra i la manipulació per part de l’infant dels diferents objectes també es treballen accions a fer sobre els objectes, com acostar-los o allunyar-los de nosaltres, o ficar-los i treure’ls dins d’un altre objecte. També es desenvolupa la coordinació mà-ull-boca necessària per fer tasques precises.