Laboratoris

David Garcia és Mestre d’Educació Infantil, graduat de la segona promoció dels estudis d’UManresa-FUB. Des del gener de l’any 2016, és el responsable del Lab 0_6, un espai que treballa per la promoció i per l’acostament de la ciència als infants en les primeres etapes educatives i que funciona des de l’any 2016.És un espai de lliure elecció on els infants poden experimentar seguint els seus interessos, ple de propostes perquè hi interactuïn. Quan els nens hi arriben, els primers cinc minuts és una bogeria. Van a tot arreu i a provar-ho tot. Al cap de 5-10 minuts, troben el que els agrada més i comencen a explorar. Alguns són més tastaolletes i altres no es mouen de la proposta que més els ha agradat.

Dit això, mireu que bé que s´ho han passat els alumnes de la classe de les girafes i dels lleons !!!

Psicomotricitat a la classe dels nadons..

 

 

La primera cosa que s´ha de tenir en compte és que no tots els nens/es tenen el mateix ritme de desenvolupament i maduresa. En una mateixa edat, un nen/a pot estar més avançat que els seus companys en l´aspecte psicomotor i més endevant en qualsevol altre aspecte.

D´altra banda, també s´ha d´assenyalar que el desenvolupament no és totalment continu, ja que s´hi observen fases de progrès ràpid, fases de progrés lent, fases d´estancament i, fins i tot en algún cas, fases de regressió.

Des del punt de vista educatiu és important que es coneguin les etapes evolutives per les quals passa l´alumne, així com també aquells signes d´alarma que ens  indiquen que      “ alguna cosa falla “; però , això sí, sense que es caigui en una angoixa obsessiva pensant que aquesta evolució s´ha de seguir “ al peu de la lletra “.

Els contiguts psicomotors: 

Són molts els continguts que han de formar part d´un programa de psicomotricitat, però no ens estendrem descrivint-los un per un, sinó tan sols els continguts que són adequats per a nens d´aquesta edad : els que corresponen al seu moment maduratiu i que influeixen en el seu desenvolupament integral.

  • Activitat motriu espontànea :  Activitat d´exploració de l´espai, dels objectes,    de l´altre i de les possibles relacions entre ells d´una manera totalment lliure i espontànea .
  • To : En el cas d´observar que el nen/a està tens, nerviós o, ben al contrari, amb una excessiva flacciditat, podem modificar el seu to muscular a partir de massatges corporals i petits jocs de relaxació.
  • Coordinació dinàmica general : A aquest contingut corresponen les fases del desenvolupament biomecànic que són : rodolament, arrossegament, gateig, posició de gateig sense flexionar articulacions.
  • Equilibri : Desenvolupar l´equilibri estàtic i l´equilibri dinàmic  a partir de situacions de desequilibri. Treballar la posició correcta i la postura equilibrada en els diversos desplaçaments i en les diferents postures bàsiques.

Practiquem la psico fina….

La psicomotricitat fina, direm que fa referència a totes aquelles activitats que necessiten precisió i un major nivell de coordinació. És a dir, moviments realitzats per una o més parts del cos. Aquest tipus de psicomotricitat s’inicia en els infants aproximadament cap a l’any i mig, donat que implica un nivell de maduració i aprenentatge previ.

Dins de la psicomotricitat fina trobem: la coordinació viso-manual (domini de la mà, pas previ a l’escriptura); la fonètica (saber desenvolupar correctament la posició de la llengua per aplegar a poder fer els sons per a comunicar-nos); la motricitat gestual i la facial (aquells moviments que ens ajudaran a expressar-nos sentimental i emocionalment)