El resultat del nostre hort..

A la nostra escola Els Petits Gegants disposem d’un hort que ens obre un munt de possibilitats de treball amb els infants de P-2. Aquest projecte parteix de la necessitat de gaudir d’un espai exterior ric i estimulador, amb propostes didàctiques naturals que fomenten la descoberta i l’experimentació dels infants, aportant-los coneixements i respecte vers la natura. Des de molt petits els infants senten gust per la descoberta i curiositat pel seu entorn, fet que els impulsa a explorar i intentar comprendre el que hi passa.

Les activitats a l’hort comencen amb la plantació de llavors, de planters, el regadiu, l’observació del creixement de les plantes i dels seus fruits i la seva recollida i neteja per després tastar-los. Destaquem, amb aquesta activitat, la creació d’una actitud positiva cap a l’alimentació aportada pel contacte directe amb la natura i els aliments.

El treball a l’hort fomenta en els infants la curiositat a l’hora de provar nous aliments, atès que els nens i nenes hi han intervingut, n’han tingut cura i, gràcies a això, se’n senten partícips. Es tracta d’un projecte que representa un dels eixos transversals de la nostra escola i que forma part de la nostra identitat com a centre.

Quin goig d´enciams !!! ara ens toca esperar uns dies més perquè ens surtin les pastanagues i els pèsols…però de mentres, ens podem fer unes amanides ” estupendes” !!

La importància de treballar les emocions a l´escola bressol

Les emocions són importants i cal que les treballem a l’escola. L’educació emocional  afecta el desenvolupament dels alumnes, ja que incentiva la seva motivació, predisposa a actituds més positives, millora les seves relacions i obté millors resultats acadèmics.

Per aconseguir que un nen creixi, en tota la dimensió de la paraula, no n’hi ha prou amb l’adquisició de coneixements. Generar un clima emocional positiu també influirà de forma decisiva en el seu desenvolupament. Si l’educació ha de ser un procés d’aprenentatge per a la vida, les emocions són molt importants i les hem de tenir en compte.

Us mostrem un recull de contes que tenim a l´escola que ens ajuden a treballar millor les emocions.