Les lloses sensorials …

Són unes lloses que ofereixen diferents i variats estímuls i amb les que els nens i nenes estan molt entretinguts i s’ho passen molt bé. Reben sensacions de diferents tipus tocant i entrenen les seves habilitats motrius experimentant amb les seves mans. Que divertit, no creieu ???

Psicomotricitat a la classe dels nadons..

 

 

La primera cosa que s´ha de tenir en compte és que no tots els nens/es tenen el mateix ritme de desenvolupament i maduresa. En una mateixa edat, un nen/a pot estar més avançat que els seus companys en l´aspecte psicomotor i més endevant en qualsevol altre aspecte.

D´altra banda, també s´ha d´assenyalar que el desenvolupament no és totalment continu, ja que s´hi observen fases de progrès ràpid, fases de progrés lent, fases d´estancament i, fins i tot en algún cas, fases de regressió.

Des del punt de vista educatiu és important que es coneguin les etapes evolutives per les quals passa l´alumne, així com també aquells signes d´alarma que ens  indiquen que      “ alguna cosa falla “; però , això sí, sense que es caigui en una angoixa obsessiva pensant que aquesta evolució s´ha de seguir “ al peu de la lletra “.

Els contiguts psicomotors: 

Són molts els continguts que han de formar part d´un programa de psicomotricitat, però no ens estendrem descrivint-los un per un, sinó tan sols els continguts que són adequats per a nens d´aquesta edad : els que corresponen al seu moment maduratiu i que influeixen en el seu desenvolupament integral.

  • Activitat motriu espontànea :  Activitat d´exploració de l´espai, dels objectes,    de l´altre i de les possibles relacions entre ells d´una manera totalment lliure i espontànea .
  • To : En el cas d´observar que el nen/a està tens, nerviós o, ben al contrari, amb una excessiva flacciditat, podem modificar el seu to muscular a partir de massatges corporals i petits jocs de relaxació.
  • Coordinació dinàmica general : A aquest contingut corresponen les fases del desenvolupament biomecànic que són : rodolament, arrossegament, gateig, posició de gateig sense flexionar articulacions.
  • Equilibri : Desenvolupar l´equilibri estàtic i l´equilibri dinàmic  a partir de situacions de desequilibri. Treballar la posició correcta i la postura equilibrada en els diversos desplaçaments i en les diferents postures bàsiques.